Tag Archives: wezwanie do działania

Wezwanie skierowane do pracowników i pracownic branży filmowej by obronić ZAD NDDL [FRANCJA]

My, twórcy i twórczynie filmów, wzywamy samych siebie do gryzienia, do filmowania i do bronienia terytorium, które doświadcza przemocy, oraz które odpowiada agresją na agresje.

My, którzy/re pracujemy w branży filmowej, słyszeliśmy i słyszałyśmy wezwanie do wspierania ZAD. To wezwanie zostało przekazane poprzez film Vent d’Ouest, formalnie przypisany do Godarda, a następnie okrzyknięty jako zręczna parodia. Wzięliśmy/łyśmy sobie do serc dobrze znane zdania z manifestu powstałego w 1970 pod tytułem „What is to be done?” 

– Musimy tworzyć filmy polityczne.

– Musimy tworzyć filmy politycznie.

Te dwie frazy stanowią podstawę do cudownego tekstu, który rozwiązuje i łagodzi granicę między kinem, a polityką, jednocześnie domagając się stanowczego i przejrzystego objęcia stanowiska.

– By zrobić 1: trzeba wierzyć w to, że istnieją prawdziwe filmy.

– By zrobić 2: trzeba wiedzieć, że istnieje prawda w walce.

Jeśli więc film jest fałszywym „Godardem”, usłyszeliśmy/łyśmy prawdę w wezwaniu wynikającym z filmu. Jego prawdą jest to, że w tym tygodniu będą miały miejsce walki w Notre-Dame-des-Landes, a Ci, którzy stawiają tam opór, będą mieli/ały prawdopodobnie zniszczone domy. Ci ludzie przez lata walczyli z deweloperami, z lotniskiem, z światem – i wygrali. Prawda jest taka, że państwo nieprzerwanie niszczy wszystkie kolektywne doświadczenia, niszczy nowe oraz odnawiające się formy organizacji oraz niszczy obszar, który się broni i osoby, które w nim żyją. Jako osoby pracujące w branży filmowej, zajmujemy w tej sprawie przejrzyste stanowisko.

Jest maj 2018 roku. Upamiętniamy 50 rocznicę maja ’68. Sposób w jaki państwo upamiętnia wspomnianą rocznicę, paraliżuje akcje. Ignoruje uchodźców/czynie, maszynistów/ki, studentów/ki, pracowników/ce poczty, pielęgniarzy/ki, lekarzy/lekarki oraz wzmacnia codzienny ucisk na przedmieściach miast. Po dzisiejszej konferencji prasowej (Cannes, 12 maja 2018r), Godard ustanowił dziedzictwo między majem ’68, a dzisiejszą sytuacją w ZAD. Uczyńmy więc samych/e siebie obecnymi i podejmujmy działania własnymi rękami, chodźmy własnymi oczami, patrzmy własnymi stopami i wyobrażajmy sobie tysiące różnych sposobów na życie.

36. Aby wykonać 2, należy użyć obrazów i dźwięków, tak samo, jak używa się warg i zębów do gryzienia 1”

My, osoby z branży filmowej, wzywamy samych siebie do gryzienia, filmowania i obrony tego terytorium, które jest bite i uderzane. Kiedy robimy filmy, aby bronić ZAD, bronimy idei eksperymentowania, bronimy prawdziwego miejsca, które walczy, aby zbudować nowe wyobrażenie, poszerzyć krajobraz tego, co jest możliwe, żeby „otworzyć nasze oczy i zamknąć je z dala od agonii”.

Tłumaczenie z: https://www.versobooks.com/blogs/3822-call-for-the-film-industry-to-defend-the-zad

Zapiszcie datę w kalendarzu! Zaproszenie na kolejną akcję Ende Gelande 25-29.10 [NIEMCY]

W październiku RWE chce by piły mechaniczne pracowały najgłośniej, jak potrafiły, wycinając pozostałości po lesie Hambacher. Nie godzimy się na to i będziemy tam by chronić Hambi! Na koniec października, za pomocą masowego społecznego nieposłuszeństwa, zablokujemy infrastrukturę RWE.

Będziemy dosłownie bronić lasu, okazywać solidarność z tymi, którzy/re mieszkają w lesie oraz z tymi wszystkimi mieszkającymi w Rhineland, które/rzy od wielu lat walczą przeciwko zniszczenia tego lasu!

Zapiszcie datę w kalendarzu 25-29.10! Więcej informacji będziemy podawać wkrótce!

Anty-autorytarna krytyka ZAD NDDL, oraz wezwanie do spotkania 12 i 13 maja [FRANCJA]

Porzuć „L’Appel” (wezwanie), chwyć za kilof!

14 maja 2018 r. został ustanowiony dniem, do którego ‘nielegalni’ okupujący, którzy nie chcą się uregulować, mają opuścić lokale, w których żyją… To rodzi pytanie, kim jest ‘nielegalny’ okupant? A czym jest ten ‘lokal’? I dokąd Ci ludzie mają się udać? Czy ‘strefa’ stanie się terytorium o kontrolowanym dostępie? Kto będzie miał do niej dostęp? Kto będzie wydawać pozwolenie? Na jakiej podstawie? Jakie będą jej granice geograficzne? Czy zalicza się to do środków kontroli społecznej? Co się stanie z osobami uważanymi za ‘nielegalne’?

Część ruchu przeciwko lotnisku i światu jaki zanim stoi narzuciła swoją wizję pozostałym mieszkańcom: jeśli będziemy dobrzy, jeśli podpiszemy, jeśli nie zabarykadujemy bulwarów gliniarzy, jeśli zgodzimy się na rozkazy ‘ZADyjskiej’ policji i ‘ZADiokratów’, rząd zostawi nas w spokoju…

Po sprzedaniu drogi barykad (RD281) za ‘godziwą cenę’ oraz narzuceniu zniszczenia Lamy Fache siłą, dokonano zgłoszenia dokumentów projektowych (wcześniej nie pokazano go całemu ruchowi i wszystkim okupantom/kom), pomimo głębokiej rozbieżności co do strategii, poprzez kampanię lobbingową pod pretekstem ‘stanu wyjątkowego’ (pomimo i tak wiszącemu nad wszystkimi ryzyka kary fizycznej).

Już od lat presja wewnętrzna i walka o władzę nękają życie na La ZAD. Przez długi czas anty-autorytarni okupanci/tki naciskały na hamulce, by nie rozsypać walki przeciwko budowie lotniska. Dzisiaj nie ma już czasu na kompromisy z kolegami/koleżankami kapitalizmu lub hierarchicznymi frędzlami. Lotnisko jest martwe, niech żyje opór!

Z La ZAD organizujemy walkę przeciwko wszystkim władcom/władczyniom i przeciwko wszystkim hierarchom. Ponieważ nie tolerujemy w La ZAD grup, narzucających innym swoje poglądy, przejmują własność środków produkcji i blokujących struktury podejmowania decyzji politycznych.

Ponieważ La ZAD należy do wszystkich, utrzymuje się dzięki solidarności wszystkich, odmawiamy gentryfikacji tego miejsca. Zapraszamy wszystkich/ie anty-hierarchów, rebeliantów, powstańców, autonomów, podziemnych działaczy i działaczek, nie-uprzywilejowanych/ne, zmarginalizowanych/ne, społecznych/ne, przegranych/ne, by spotkać się w La ZAD Notre-Dame-des-Landes 12 i 13 maja 2018 roku (jeśli chcesz przyjechać wcześniej, zapraszamy) by zorganizować horyzontalne, najbardziej nieprzewidywalne odpowiedzi dla ludzi popierających autorytaryzm, państwowe i kapitalistyczne ataki.

Strach nie unika niebezpieczeństwa.

Jesteśmy zdeterminowani/ne do niepoddawania się groźbom, niezależnie od tego skąd pochodzą.

Oczywiście, wszystko zostanie oddolnie zorganizowane, a nasz opór będzie tym czym my chcemy.

Przyjedź ze swoimi pomysłami, analizami, punktami widzenia, rozbieżnościami, warsztatami, sprzętem, kominiarkami…

Bądźmy pozbawieni kontroli.

PS: Zachowania seksistowskie, homofobiczne i generalnie wszystkie ‘fobiczne’ oraz opresyjne zachowania nie mają czego szukać po naszej stronie barykady: są one instrumentami uciskającej nas opresji!

Tłumaczenie z: https://zadresist.antirep.net/article103-Drop-l-Appel-the-call-take-the-pickaxe

Wezwanie do międzynarodowego tygodnia akcji przeciwko infrastrukturze paliw kopalnianych: 12-19 Maja

Zablokuj przepływy paliw kopalnianych i kapitału. Zbuduj nowe więzi i światy poprzez walkę. Walcz gdzie tylko możesz. Opowiedz o tym innym ludziom. Od 12 do 19 maja, a także w każdej innej chwili.

W naszym codziennym życiu, w ekosystemach, w których żyjemy, w coraz dziwniejszych i gwałtownych zmianach pogody, a nawet w mainstreamowym świecie kapitalistycznych mediów, jesteśmy bombardowani informację, o której sami już dawno wiedzieliśmy, że zachodzą katastroficzne zmiany klimatyczne i będą się one nasilać dopóki trwają wydobycia paliw kopalnianych i spalanie ich. W związku z tym, stoimy przed trzema oficjalnymi wyborami: zaprzeczać temu, rozpaczanie z tego powodu, lub odsyłanie spraw do tych, którzy ‘wiedzą lepiej’, tych, których ‘zadaniem’ jest załatwienie tych problemów – za pomocą tych samych środków, które stworzyły problemy.

Continue reading Wezwanie do międzynarodowego tygodnia akcji przeciwko infrastrukturze paliw kopalnianych: 12-19 Maja

Wezwanie do podjęcia akcji na 1 maja! Rewolucyjne pozdrowienia od Międzynarodowej Komuny w Rojavie [ROJAVA]

Drodzy przyjaciele i kamraci,

jesteśmy w krytycznej sytuacji. Rządy otwarcie wypowiedział wojnę Rewolucji w Rojavie. Afrin jest aktualnie pod faszystowsko-turecką okupacją. W tym samym czasie, autonomiczny projekt ZAD w Notre Dame des Landes został zaatakowany przez francuską policję wojskową.

Represje i (zapobiegawcze) działania przeciwko ruchom oporu wzrastają wszędzie: szalone wyroki sądowe przeciwko aktywistom zatrzymanym podczas protestów w trakcie G20 w Hamburgu, brutalne opresje przeciwko katalońskiemu ruchowi niepodległościowemu, trwały stan wyjątkowy we francji oraz anty-terrorystyczna ustawa, uwięzieni przez dekady greccy anarchiści przez ustawę anty-terrorystyczną, ataki na kurdyjską społeczność w niemczech, zmiany konstytucji turcji by spełnić ottomański sen Erdogana, faszystowskie ugrupowania w parlamentach w całej Europie, Trump w białym domu…

Rządy nie interesuje demokratyczna proporcjonalność czy słuszność konstytucyjna. Poprzez podjudzanie, politykę strachu, stany wyjątkowe, dawanie coraz to szerszych uprawnień policji oraz tworzenie wojny przeciwko ‘terroryzmowi’, mogą rządzić i represjonować bez żadnego zakłócania ze strony krytycznej populacji lub ich własnej konstytucyjnej burżuazji. Bujda jakimi są prawa obywatelskie, demokracja i system sprawiedliwości upadły – o ile nie zrobiły tego już dawno temu – podczas postępu w ostatnich latach.

To, co dzieje się teraz jest próbą zniszczenia wszystkich rewolucyjnych projektów, które mogą zagrozić ich królowaniu, dziś albo w przyszłości. Ostatni rok pokazał, że nie jest wcale tak łatwo nas kontrolować i nas zniszczyć. Opór ludzi zdeterminowanych do stawiania się niesprawiedliwości tego świata, wzrasta wraz z wszystkimi atakami na nich.

Powinniśmy być świadomi 1 maja, i działać w ramach tej świadomości. Jesteśmy zdolni/ne do bycia antagonizmem do panujących władz oraz do tworzenia pięknego ruchu oporu. Walki w Hamburgu, ruch społeczny na ulicach francji w ostatnich dwóch latach, ataki po przejęciu przez turków Afrin… i wiele, wiele innych sytuacji! To jest tylko kilka przykładów siły w ruchu oporu na całym świecie, jesteśmy zdolne/ni do rozwijania się dzięki solidarności ponad granicami, bezpaństwowości i organizacji.

Wzywamy do brania udziału w demonstracjach i akcjach. Sprawmy by 1 maja był kolejnym znakiem naszej walki przeciwko systemowi! Odzyskajmy ulice w dniu ruchu międzynarodowych pracowników rewolucyjnych!

Od Rojavy po Europę, niech żyje międzynarodowa solidarność!

Niech żyje 1 maja!

Międzynarodowa Komuna w Rojavie

Tłumaczenie z: https://internationalistcommune.com/call-for-actions-on-1st-of-may/

Pilne wezwanie do działania – przyłącz się do Pont Valley i powstrzymaj morderstwa! [ANGLIA]

PONT VALLEY OCCUPATION

URGENT CALL TO ACTION – JOIN PONT VALLEY AND STOP THE MURDER! If you are in the UK, it is your time to take action. Pont Valley ie under attack by Banks Group, that wants to dig a hole in the ground to extract coal. Dedicated activists have been blocking the action but were evicted last week. The planning permission is over in just over thirty days so any delays in their work will make them lose the battle. This site is terribly important not only to protect the UK countryside but also because a Great Crested Newt was found on the grounds. This species is red-listed and neither the Banks Group nor the government is giving a shit about destroying such key habitat. Check Campaign to Protect Pont Valley and message them if you want to join the struggle. ONE MONTH OF YOU LIFE COULD SAVE UNCOUNTABLE BEINGS. BE THERE.

Gepostet von UnoffensiveAnimal am Mittwoch, 25. April 2018

Jeśli jesteś w UK, to jest moment do podjęcia działania. Pont Valley zostało zaatakowane przez grupę banków, która chce wykopać dół i wydobywać węgiel. Aktywiści blokowali to przedsięwzięcie, ale tydzień temu dokonano ewikcji obozu.

Zezwolenie na budowę kończy się za 30 dni więc jakiekolwiek opóźnienia ich prac sprawi, że banki mogą przegrać tę bitwę.

Ten teren nie jest istotny tylko dla obrony wsi w UK, ale także dlatego, iż odkryto na tym terenie siedlisko Traszki grzebieniastej. Płaz ten jest zagrożonym gatunkiem na terenach Anglii, ale ani banki, ani rząd się tym nie przejmują.

Strona fb kampanii Protect Pont Valley, napisz tam jeśli będziesz chciał/a się przyłączyć do oporu!

https://www.facebook.com/protectpontvalley/?fref=mentions

JEDEN MIESIĄC TWOJE ŻYCIA MOŻE URATOWAĆ NIEZLICZONĄ ILOŚĆ ISTNIEŃ. BĄDŹ TAM.

Żyj długo Camp White Pine: wezwanie do akcji solidarnościowych! [USA]

Około godziny 6 rano w niedzielę 8 kwietnia w akcie, który można opisać jedynie jako tchórzliwy, do zagrody Gerhartów, w tak zwanym Huntingdon w stanie Pensylwania, zakradły się ekipy wycinające drzewa. Czemu tak zwanym? Ponieważ jest to teren okupowany, który pierwotnie należał do plemion: Susquehannock, Lenape oraz Shawnee. Ekipy odpowiedzialne za wycinkę drzew usunęły 3 drzewa, na których znajdowały się platformy antenowe, z drogi prowadzącej wzdłuż Mariner East 2 (ME2), rurociągu z gazem ziemnym. W ciągu ostatnich dwóch lat, odkąd pierwszy raz pojawiły się ekipy robotnicze na własności Gerharta, te drzewa oraz platformy na nich wraz z zdeterminowanymi obrońcami lasów, którzy je okupowali, zyskały miano Camp White Pine. Podczas tego okresu, obrońcy przyrody doprowadzili do zatrzymania prac nad ME2 poprzez zapobieganie wycince drzew przez firmę Energy Transfer Partners (ETP), co było kluczem do ukończeniu tego niebezpiecznego i niepotrzebnego, infrastrukturalnego projektu. Nawet jeśli blokady antenowe zostały usunięte, Camp White Pine z pewnością nie skończył swojej walki. Jak mówi stare powiedzenie: „Próbowali nas pochować. Nie wiedzieli, że jesteśmy nasionami.”

Continue reading Żyj długo Camp White Pine: wezwanie do akcji solidarnościowych! [USA]

Nadszedł ten moment – wezwanie do przybycia do strefy ZAD [FRANCJA]

W tym tygodniu, państwo postanowiło brutalnie zniszczyć eksperyment kolektywu ZAD. Każdego dnia stawiamy opór – jako: mieszkańcy, sympatycy, farmerzy, sąsiedzi, młodzi ludzie, starsi ludzie. Robimy to swoimi sercami, ciałami, z całą siłą, która wrosła w te ziemie przez ostatnie 50 lat walk i nadziei. Ale państwo nadal niszczy nasze domy, nasze farmy i pola, nasze warsztaty, aż po deptanie naszych ogrodów – by zniszczyć wszystko, co piękne. Potrzebujemy Cię teraz, tutaj, na naszych ziemiach!

Do wszystkich, którzy byli tutaj chociaż raz, do wszystkich, którzy byliby wstanie tu przyjechać i będą w stanie w przyszłości.

Do wszystkich was, którzy wierzą, że przestrzeń do zbiorowych eksperymentów jest potrzebna i że musimy kontynuować wynajdywanie żywotów, które są magiczne, by stawić opór tym barbarzyńcom.

Do wszystkich was, którzy wierzą, że nadal możliwe jest by oprzeć się juggernautowi* merkantylizacji**, utowarowieniu świata i zniszczeniu żywych stworzeń.

Zostały nam już tylko trzy dni na zorganizowanie ogromnej frekwencji tu, w niedzielę. Powiedz wszystkim wokół Ciebie. Przyprowadźcie przyjaciół. Nadszedł czas, aby dołączyć do nas i ogłosić, że ZAD musi żyć, wyleczyć rany i odbudowywać się…

Więcej informacji o tym, jak dotrzeć tutaj i o wydarzeniu w niedzielę:
https://zad.nadir.org/

Kilka zdjęć ZAD przed jego częściowym zniszczeniem w tym tygodniu:
https://www.youtube.com/watch?v=f04PFWcr63Q

Przypisy:
* – https://pl.wiktionary.org/wiki/juggernaut
** – https://sjp.pwn.pl/sjp/merkantylizacja;2482402.html

Tłumaczenie z:
https://enoughisenough14.org/2018/04/13/the-time-has-come-call-for-massive-presence-of-people-at-the-zad/

Oryginalnie udostępniono na:
https://zad.nadir.org/spip.php?article5490