Wezwanie skierowane do pracowników i pracownic branży filmowej by obronić ZAD NDDL [FRANCJA]

My, twórcy i twórczynie filmów, wzywamy samych siebie do gryzienia, do filmowania i do bronienia terytorium, które doświadcza przemocy, oraz które odpowiada agresją na agresje.

My, którzy/re pracujemy w branży filmowej, słyszeliśmy i słyszałyśmy wezwanie do wspierania ZAD. To wezwanie zostało przekazane poprzez film Vent d’Ouest, formalnie przypisany do Godarda, a następnie okrzyknięty jako zręczna parodia. Wzięliśmy/łyśmy sobie do serc dobrze znane zdania z manifestu powstałego w 1970 pod tytułem „What is to be done?” 

– Musimy tworzyć filmy polityczne.

– Musimy tworzyć filmy politycznie.

Te dwie frazy stanowią podstawę do cudownego tekstu, który rozwiązuje i łagodzi granicę między kinem, a polityką, jednocześnie domagając się stanowczego i przejrzystego objęcia stanowiska.

– By zrobić 1: trzeba wierzyć w to, że istnieją prawdziwe filmy.

– By zrobić 2: trzeba wiedzieć, że istnieje prawda w walce.

Jeśli więc film jest fałszywym „Godardem”, usłyszeliśmy/łyśmy prawdę w wezwaniu wynikającym z filmu. Jego prawdą jest to, że w tym tygodniu będą miały miejsce walki w Notre-Dame-des-Landes, a Ci, którzy stawiają tam opór, będą mieli/ały prawdopodobnie zniszczone domy. Ci ludzie przez lata walczyli z deweloperami, z lotniskiem, z światem – i wygrali. Prawda jest taka, że państwo nieprzerwanie niszczy wszystkie kolektywne doświadczenia, niszczy nowe oraz odnawiające się formy organizacji oraz niszczy obszar, który się broni i osoby, które w nim żyją. Jako osoby pracujące w branży filmowej, zajmujemy w tej sprawie przejrzyste stanowisko.

Jest maj 2018 roku. Upamiętniamy 50 rocznicę maja ’68. Sposób w jaki państwo upamiętnia wspomnianą rocznicę, paraliżuje akcje. Ignoruje uchodźców/czynie, maszynistów/ki, studentów/ki, pracowników/ce poczty, pielęgniarzy/ki, lekarzy/lekarki oraz wzmacnia codzienny ucisk na przedmieściach miast. Po dzisiejszej konferencji prasowej (Cannes, 12 maja 2018r), Godard ustanowił dziedzictwo między majem ’68, a dzisiejszą sytuacją w ZAD. Uczyńmy więc samych/e siebie obecnymi i podejmujmy działania własnymi rękami, chodźmy własnymi oczami, patrzmy własnymi stopami i wyobrażajmy sobie tysiące różnych sposobów na życie.

36. Aby wykonać 2, należy użyć obrazów i dźwięków, tak samo, jak używa się warg i zębów do gryzienia 1”

My, osoby z branży filmowej, wzywamy samych siebie do gryzienia, filmowania i obrony tego terytorium, które jest bite i uderzane. Kiedy robimy filmy, aby bronić ZAD, bronimy idei eksperymentowania, bronimy prawdziwego miejsca, które walczy, aby zbudować nowe wyobrażenie, poszerzyć krajobraz tego, co jest możliwe, żeby „otworzyć nasze oczy i zamknąć je z dala od agonii”.

Tłumaczenie z: https://www.versobooks.com/blogs/3822-call-for-the-film-industry-to-defend-the-zad