Tag Archives: środowisko naturalne

Aby Rojava była znów zielona, druga część tekstu informacyjnego [ROJAVA]

Wstęp

Rewolucję w Rojavie rozpoczął heroiczny opór w Kobani, gdzie oddziałom YPG i YPJ wielokrotnie udało się odeprzeć ataki ISIS. Od tego momentu upłynęło 5 lat.

Rewolucjoniści Rojavy z sukcesem przeciwstawiali się próbom skorumpowania swojego ruchu. Inspirowani przez idee Abdullacha Ocalana i walki toczone przez kurdyjski ruch wyzwoleńczy, wyznaczyli kierunek rzucający wyzwanie kapitalizmowi poprzez wyzwolenie kobiet, ekologię i wprowadzenie radykalnej demokracji. Niestety, na przekór tym sukcesom, na ich drodze stają dzisiaj toczona na tych terenach wojna z terroryzmem, ataki tureckiego rządu i ekonomiczne embarga, które uniemożliwiają budowę nowej społeczności. W tej sytuacji Rojava bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje wsparcia z zewnątrz.

Continue reading Aby Rojava była znów zielona, druga część tekstu informacyjnego [ROJAVA]

Czym jest Climate Camp? [AUSTRIA]

Zmiana systemu, nie zmiana klimatu!”

jest to slogan używane przez globalne ruchy działające na rzecz ochrony przyrody. Więc jeśli zgadzasz się z teorią społeczno-środowiskową transformacją naszej gospodarki i naszego społeczeństwa, to w zasadzie jesteś częścią tego ruchu.

jest to także nazwa austriackiego ruchu działającego na rzecz ochrony przyrody. Jesteśmy grupą tworzoną przez wielu aktywistów/ek oraz różnych inicjatyw działających wspólnie w zdecentralizowany sposób w całej austrii. Naszymi celami jest przeciwstawianie się destrukcyjnym projektom – takimi jak powiększenia lotniska w Wiedniu – oraz tworzenie realnych realnych rozwiązań bazujących na zasadach solidarności, które pomogą w rozwiązaniu globalnego kryzysu klimatycznego.

Continue reading Czym jest Climate Camp? [AUSTRIA]

Kaziranga: park, który w obronie nosorożców strzela do ludzi [INDIE]

(OD REDAKCJI) Zdecydowałyśmy/liśmy się na przetłumaczenie tego tekstu ze strony BBC, ponieważ wszystkie zielono-anarchistyczne portale informacyjne opisywały tę historię bardzo pobieżnie, bez żadnych konkretnych szczegółów.

Władze parku narodowego w indiach chronią dzikie życia poprzez strzelanie do podejrzanych kłusowników wchodzących na teren parku. Czy wojna przeciwko kłusownikom, którzy po nocach wchodzą na teren parku nie poszła za daleko?

Park narodowy Kaziranga to niesamowita historia sukcesu ochrony przyrody.

Około wiek temu, kiedy zakładano w Assam (wschodnie indie) park narodowy, żyła tam jedynie garść jednorogich nosorożców. Teraz jest ich ponad 2400 – jest to dwie trzecie światowej populacji.

Sposób, w jaki władze parku chroni zwierzęta jest kontrowersyjny. Leśniczy w tym parku zostali upoważnienie do strzelenia by zabić. Na początku leśniczy zabijali około dwóch kłusowników miesięcznie, co daje około 20 rocznie. W 2015 roku było więcej zabitych kłusowników przez straż leśną, niż nosorożców przez kłusowników.

Continue reading Kaziranga: park, który w obronie nosorożców strzela do ludzi [INDIE]

Rząd stanów zjednoczonych opublikował plan odstrzału i uboju 100 tysięcy dzikich koni i osłów [USA]

Biuro zarządzania gruntami (BLM) opublikowało swój plan dotyczący “zarządzania”, czyli pojmania, sprzedaży i uboju amerykańskich dzikich koni i osłów. Jak można oczekiwać od BLM znając ich historię, plany te są niebezpieczne dla przetrwania tych majestatycznych stworzeń.

Plany obejmują: usunięcie 50 000 dzikich koni i osłów, masowe zabijanie lub sprzedaż za ubój 100 000 dzikich koni i osłów, w tym tych, które zostały już schwytane i znajdują się w “zakładach przetrzymywania” oraz masową sterylizację dzikich koni i osłów, które nie zostały schwytane, praktyka ta jest niezwykle niebezpieczna dla naturalnych zachowań dzikich stad, które są chronione na mocy prawa federalnego.

Plan pozwoliłby zredukować populację dzikiego konia i osła do szokująco niskiej liczby 27 000; jak na ironię, jest to ta sama liczba, co w 1971 roku, kiedy Kongres ustanowił środki ochrony ginących gatunków. Plany te są tak oburzające, że na 14 milionach akrów ziemi zarządzanej przez BLM w Nowym Meksyku, dozwolone będzie bytowanie jedynie 83 dzikich koni.

Continue reading Rząd stanów zjednoczonych opublikował plan odstrzału i uboju 100 tysięcy dzikich koni i osłów [USA]