Czym jest Climate Camp? [AUSTRIA]

Zmiana systemu, nie zmiana klimatu!”

jest to slogan używane przez globalne ruchy działające na rzecz ochrony przyrody. Więc jeśli zgadzasz się z teorią społeczno-środowiskową transformacją naszej gospodarki i naszego społeczeństwa, to w zasadzie jesteś częścią tego ruchu.

jest to także nazwa austriackiego ruchu działającego na rzecz ochrony przyrody. Jesteśmy grupą tworzoną przez wielu aktywistów/ek oraz różnych inicjatyw działających wspólnie w zdecentralizowany sposób w całej austrii. Naszymi celami jest przeciwstawianie się destrukcyjnym projektom – takimi jak powiększenia lotniska w Wiedniu – oraz tworzenie realnych realnych rozwiązań bazujących na zasadach solidarności, które pomogą w rozwiązaniu globalnego kryzysu klimatycznego.

Nasza historia:

Na wiosnę 2015 roku (chwilę przed konferencją dotyczącą zmian klimatycznych COP21) różne organizacje, inicjatywy, czy inne grupy takiej jak: Finance & Trade Watch, ATTAC, FIAN, ÖBV – Via Compesina (austriacki ruch rolników) itd., złączyły siły by stworzyć ruch pod hasłem „Zmiana systemu, nie zmiana klimatu!”.

Od początku naszym celem było pokazanie, że zmiany klimatu nie są jakimś odosobnionym problemem, tylko mają bezpośredni związek z naszą gospodarką, sposobami w jaki żyjemy, a więc społeczno-środowiskowa zmiana jest potrzebna w każdej dziedzinie naszego życia: agrokultura, produkcja energii, transport, sektor pracy itd.

Zmiany te potrzebują głębokiej dyskusji i zaangażowania większej części społeczeństwa: „Aby zmienić wszystko, potrzebujemy wszystkich!”. Ponad 120 stowarzyszeń, organizacji i inicjatyw podpisało się pod naszym manifestem*. Zorganizowaliśmy/łyśmy 4 wielkie marsze przed COP21 (28/29 grudzień 2015r.). Podczas przygotowań do tych działań, powstały dwie regionalne grupy aktywistyczne, kolejne dwie powstały później. W tym momencie istnieją grupy w: Wiedniu, Graz, Salzburg i Carinthia. Nadal działają na rzecz naszej sprawy, a ich spotkania odbywają się regularnie. Nasz ruch opiera się na oddolnej demokracji i podejmowaniu decyzji na zasadzie konsensusu. Organizujemy się w grupach regionalnych, roboczych oraz zajmującymi się poszczególnymi sprawami, działających zarówno na poziomie decentralnym jak i austriackim. Łączymy siły także z innymi inicjatywami, wspieramy grupy emancypacyjne, organizujemy kampanie i prowadzimy zajęcia edukacyjne.

Nasze cele:

Naszym celem jest identyfikacja przyczyn obecnego kryzysu klimatycznego i wykorzenienie ich, potępienie pseudo-rozwiązań (takich jak handel emisjami lub wiara w cuda technologiczne) oraz propagowanie prawdziwych alternatyw dla status quo. Chcemy zapoczątkować przejście do społeczeństwa społeczno-środowiskowego. Obejmuje to transformacje gospodarki, która nie opierałaby się na zyskach i niekończącym się wzroście, ale przestrzegałaby ekologicznych granic i umożliwiałaby ‘dobre życie’ każdemu. Opowiadamy się za klimatyczną sprawiedliwością, dlatego okazujemy solidarność tym, którzy najbardziej odczuwają zmiany klimatu i niesprawiedliwej, globalnej polityki gospodarczej, a jednocześnie są najmniej odpowiedzialni za wywołane przez człowieka zmiany klimatyczne.

*link do manifestu: https://systemchange-not-climatechange.at/de/position-paper/

Tłumaczenie z: https://systemchange-not-climatechange.at/en/who-we-are/