Tag Archives: wojna

Destabilizacja Kurdystanu cz. 2: Iran [ROJAVA]

Kaladizaj, miasto położone w regionie As-Sulajmanijja w irackiej części Kurdystanu, mierzy się z niedostatkiem wody pitnej. Według relacji tamtejszego burmistrza, Iran ograniczył przepływ wody w przygranicznej rzece Mały Zab.

W dniu dzisiejszym [2. 06. 2018 – przyp. red.] rząd Iranu ograniczył przepływ wody w Małym Zabie, odcinając w ten sposób mieszkańców Kaladizaj od głównego źródła wody pitnej” – mówi burmistrz Bakir Baiz.

Podstawowymi źródłami wody pitnej w autonomicznym regionie Kurdystanu jest pięć rzek, dostarczających 75 procent wody gospodarstwom domowym, zakładom przemysłowym i rolnictwu. Dwie z nich, Sirwan (po arabsku Nar Dijala) i Mały Zab, spływają na ziemie kurdyjskie z terytorium Iranu.

Budowa tamy na Małym Zabie w Sardaszt umożliwiła Iranowi zupełne odcięcie dopływu wody w rzece zeszłego lata. Na skutek tej decyzji Rząd Regionalny Kurdystanu (HHK, Hikûmetî Herêmî Kurdistan) musiał ograniczyć dostawy wody do irackiej części regionu.

Burmistrz Baiz nie wierzy w rozwiązanie problemu na drodze dialogu z Iranem.

Continue reading Destabilizacja Kurdystanu cz. 2: Iran [ROJAVA]

Destabilizacja Kurdystanu cz. 1: Turcja [ROJAVA]

Jeszcze niedawno było tu zielono” – wzdycha młody wieśniak z Sawidija, niewielkiej syryjskiej wioski na brzegu Eufratu, w cieniu Zapory At-Tabaka. „Powinniśmy już zaczynać zbiory, ale straciliśmy cały plon. Turcy odcięli wodę, przez co nie możemy nawet wytwarzać prądu. Dla nas tutaj wszystko wiąże się z rolnictwem. Jeśli nie ma rolnictwa, nie mamy co robić.”

Wokół niego aż po horyzont rozciągają się połacie spieczonej, wyschniętej, zbrązowiałej ziemi, poprzetykane rzadkimi zagonami zieleni. Ahmed Sulejman odpowiedzialny za gospodarkę w mieście At-Tabaka, schyla się i wyrywa z ziemi garstkę młodych, zeschniętych gałązek które kruszą mu się w dłoni. „Cała okolica Rakki była do niedawna pustynią. Budowa zapory na Eufracie poprawiła jakość życia mieszkańców. Dała wielu nadzieję. Wciąż jednak mierzymy się z trudnościami: poziom wody jest zbyt niski. Mamy suszę. Produkujemy przez to mniej energii elektrycznej. Pompy nawadniające mogą zatrzymać się w każdej chwili. Nawet ujęcia wody pitnej przestaną działać; będziemy musieli dowozić ją w zbiornikach z zewnątrz, bo w wielu wioskach nie ma rezerwuarów. Wiąże się to ze spadkiem dochodów i obniżeniem poziomu życia.

Continue reading Destabilizacja Kurdystanu cz. 1: Turcja [ROJAVA]