Nie zapomnimy: Wesprzyj Josepha Dibee, działacza ELF oskarżonego o akt sabotażu [USA]

[Od redakcji] Ostatnio opublikowałyśmy/liśmy informację o zatrzymaniu Josepha przez FBI po 12 latach ukrywania się. W tekście poniżej znajduje się więcej informacji o sprawie, jest także próbą pokazania, czemu dzisiejszy ‘zielony’ ruch jest mniej efektywny od tego sprzed 30 lat i co do tego doprowadziło.

Po 12 latach bezowocnych poszukiwań, agenci federalni zatrzymali Jospeha Dibee i oskarżyli go o działania w ramach ELF (Frontu Wyzwolenia Ziemi). Dibee jest oskarżony o podpalenie oraz o bycie w zmowie. Poniższy tekst napisany przez nasz kolektyw It’s Going Down oraz kilka grup antyfaszystowskich pokazuje czemu ta sprawa ma znaczenie po tylu latach.

W latach 90 XX wieku osoby uczestniczące w walce o wyzwoleniu ziemi i zwierząt dołączyły do kampanii, które postawiły sobie za cel zatrzymanie zmian klimatycznych, eksploatacji zwierząt, oraz destrukcji bio różnorodności. Doprowadzały/li do przerywania obrad w korporacjach, prac budowlanych, organizowali/ły demonstrację i protesty okupacyjne, rozpowszechniali/ły informację o koncertach punkowych i wegańskich imprezach, uwalniały/li zwierzęta z rzeźni i hodowli, sporadycznie wykorzystywały/li ‘wandalizm’ w postaci aktów sabotażu, podpaleń przeciwko korporacjom biorących udział w rażących działaniach na rzecz zniszczenia przyrody. Na całym świecie różne, nieformalne grupy anonimowo dokonywał ww działań podpisując się jako ALF (Front Wyzwolenia Zwierząt) i ELF.

Z tych ruchów powstała międzynarodowa sieć aktywistek/ów. Podjęto walki przeciwko budowom super autostrad, tworzeniom nowych kopalń, luksusowych ośrodków narciarskich, ścinkom starych drzew, genetycznie modyfikowanym organizmom oraz przeciwko laboratoriom, w których wykonywano testy na zwierzętach – wszystko to działo się na całym świecie. Przez lata udało się wywołać strach w korporacjach przed zainwestowaniem w rzeczy, które mogłyby doprowadzić do zaszkodzenia środowisku. W tamtych czasach, można było jeszcze zapobiec temu by ludzkość musiała sprostać możliwości katastrofy w postaci stale rosnących temperatur, huraganów, suszy, płonącym lasom i masowemu wymieraniu.

Pod koniec lat 90, i na początku nowego wieku, agencje federalne przypuścił kontratak rozpoczynając kampanię represji wymierzoną w ELF i jakiekolwiek inne grupy działające na rzecz ochrony przyrody, by doprowadzić do ich zniszczenia. Ich celem było chronienie interesów wielkich firm, nieważne jakim kosztem – nawet jeśli oznaczało to zezwolenie na doprowadzenie Ziemi do stanu nienadającego się do przeżycia dla jakiejkolwiek istoty. W tym samym czasie, zaczęto zwracać uwagę na zmiany klimatyczne za pomocą Al Gore co służyło profesjonalizacji aktywizmu na rzecz ochrony przyrody, narzucaniu organizowania się non-profit, oraz przykupywaniu aktywistów by zmieniali taktyki swoich działań oraz cele w zamian za stałe pensje. Te dwa, związane ze sobą działania doprowadziły do cofnięcia się środowiska walczącemu o wyzwolenie Ziemi i zwierząt o całą generację.

Początek dzisiejszego kataklizmu można znaleźć u progu biur organów ścigania, które utorowały mu drogę sprawiając, że przeciętnemu człowiekowi trudno jest się obronić przed ekologiczną dewastacją. Jeśli ich nie powstrzymamy – zaprowadzą nas w sam środek apokalipsy cały czas czerpiąc z tego zyski, a kiedy ostatni kawałek ziemi będzie zatruty i ostatni las ulegnie spaleniu, oni będą ostatnimi, którzy umrą.


Pozostałości po pakowalni koniny Cavel West po spaleniu w 1997 roku, podejrzany o to jest Joseph Dibee. Pakowalnie nigdy nie otwarto na nowo.

STRACH PRZED ‘ZIELONYMI’

Pod koniec 2005 roku, FBI powróciło do swoich działań przeciwko ruchom działającym na rzecz wyzwolenia Ziemi z nową falą oskarżeń. Ta ofensywa, nazwana operacją Backfire, miała na celu uzyskanie wyroków skazujących za wiele niewyjaśnionych podpaleń ELF z poprzednich 10 lat.

Ze wszystkich osób aresztowanych w trakcie operacji Backfire, 12 z nich zostało informatorami, którzy/re współpracowały/li z agentami federalnymi na szkodą swoich byłych towarzyszy/ek oraz przeciwko walce podjętej aby zapobiec katastrofalnej zmianie klimatu. Z aresztowanych osób te zaczęły współpracować: Stanislas Meyerhoff, Kevin Tubbs, Chelsea Dawn Gerlach, Suzanne Savoie, Kendall Tankersley, Jennifer Kolar, Lacey Phillabaum, Darren Thurston, następnie, Briana Waters. Daniel McGowan, Jonathan Paul, Nathan Block, Joyanna Zacher, Justin Solondz, i Rebecca Rubin – wszyscy/tkie odmówli/ły zostania informatorami. William “Avalon” Rodgers umarł podczas domniemanego samobójstwa po jego aresztowaniu.

Ta sprawa miała miejsce wraz z szeregiem innych jej podobnych, w tym ściganie Mariusa Masona, który nadal odbywa karę pozbawienia wolności na okres 22 lat, został skazany za sabotaż biura zajmującego się badaniami GMO, Erica McDavia, który odsiedział 9 z 20 lat, na które został skazany ponieważ sędzia zdecydował odwołać swój wyrok z uwagi na to, że strona oskarżająca zataiła tysiące dowodów uniewinniających, oraz wielu wielu innych więźniów i więźniarek zatrzymanych za podejmowanie akcji w ramach ALF i ELF w tym: Rod Coronado, Jeff “Free” Luers, oraz Chrisopher McIntosh. Kampania “Stop Huntingdon Animal Cruelty” niejednokrotnie stawała przed obliczem wielu fal represji, wliczając w to sławną sprawę SHAC 7, w ramach której cała 6 oskarżonych osób musiała odbyć karę więzienia wynoszącą do 6 lat za prowadzenie strony internetowej. Pozostałe osoby odmówiły składania zeznań przed ławą przysięgłych, popularnie używane narzędzie służące do represjonowania ruchów autonomicznych, a następnie spędziły czas w więzieniu za sprzeciwianie się próbie wyłapaniu aktywistów/tki działających na rzecz ochrony przyrody przez FBI.

Przez wiele lat, władze federalne podnosiły wagę postępowań prowadzonym przeciwko anarchistom/kom uczestniczących w ‘zielonych’ akcjach przed strzelaninami, za które odpowiedzialni byli biali nacjonaliści oraz przed podkładaniem bomb pod kliniki aborcyjne aż do poziomu wprowadzenia paniki, jakoby ww akcje miały być zagrożeniem numer jeden dla całego kraju – pomijając całkowicie fakt, że te wszystkie akcje ani razu nie zraniły ludzkiej istoty. Pomimo ogromne nakładu środków, FBI zajęło kilka dekad złapanie kilku ze swoich celów. Operacja Backfire wzięła sobie na celownik Josepha Dibee, który do 9 sierpnia 2018 przebywał na wolności. W chwili pisania tego tekstu, jeszcze jedna osoba z oskarżonych przebywa na wolności. Nasze myśli są z nią, niezależnie gdzie aktualnie przebywa.

OPERACJA BACKFIRE, JOSEPH DIBEE ARESZTOWANY W RAMACH WSPÓLNIE ZORGANIZOWANEJ AKCJI PRZEZ KUBĘ I USA

O godzinie 4:53 nad ranem 9 sierpnia 2018 roku, 50-letni Joseph Dibee został wpisany na listę osób zatrzymanych w Multnomah County Detention Center przez agentów federalnych. Zatrzymany został przez służby na lotnisku na Kubie, a następnie przewieziony do stanu Oregon przy pomocy tajnej, międzynarodowej operacji policyjnej. Następnego dnia, Billy J. Williams, naczelny prokurator stanu Oregon, ogłasza jego zatrzymanie. Williams otrzymał wsparcie od Donalda Trumpa w 2017 roku i opowiada się za jeszcze bardziej agresywną represją wobec ‘nielegalnie’ przybywających imigrantów.

Joseph Dibee zostaje oskarżony o udział akcjach bezpośrednich w latach ’90 w ramach Frontu Wyzwolenia Ziemi/Zwierząt. Dokładniej, jest oskarżony o w zaangażowaniu się w akt sabotażu przeciwko pakowalni koniny, akt ten doprowadził do stałego zamknięcia firmy. Artykuły, o które został oskarżony brzmią: podpalenie, udział w zmowie by dokonać podpalenia, oraz zniszczenie obiektu energetycznego.

Był poszukiwany przez władze federalne od 12 lat, podczas których przebywał między innymi w: meksyku, salvadorze, kubie, libanie, syrii i rosji.

STAŃ W OBRONIE JOSEPHA DIBEE – STAŃ W OBRONIE AUTONOMICZNYCH RUCHÓW

Czemu państwo ściga osoby oskarżone o działania sprzed 20 lat, kiedy ich działania nigdy nikogo nie zraniły? Ponieważ wraz z nasilaniem się konsekwencji akumulacji zasobów i ekologicznej katastrofy, coraz większego znaczenia nabiera nacisk ze strony władz na istniejący opór. W ‘Zmierzchu Bożyszcz’ Frederyk Nietsche sugeruje, że możesz mierzyć zdrowie społeczeństwa zgodnie z liczbą pasożytów, które może on tolerować. Dziś, dozorcy ‘porządku’ wiedzą, że nie mogą tolerować jakiekolwiek na oporu, na skutek insurekcyjnego bólu.

Gdy więźniowie w całym kraju przygotowują się do ogólnokrajowego strajku przeciwko przymusowej i pozbawionej jakichkolwiek godnych warunków prac, władze uporczywie nękają jego organizatorów. Wielu zbuntowanych czarnoskórych protestujących zostaję uwięzionych za próbę zaangażowania się w adekwatne do sytuacji, pozasądowe morderstwa dokonane przez policjantów w Ferguson, Baltimore, Charlotte, Milwaukee, i wielu innych miejscach w usa. Miejscowi i nie-rdzenni aktywiści/stki walczące/y o ochronę przyrody, która ma zostać zniszczona na rzecz zbudowania rurociągów spotkali się z bezprecedensową przemocą ze strony państwowych sił i prywatnych firm ochroniarskich podczas protestów przeciwko ww rurociągowi Dakota Acces w Standing Rock, w północnej Dakocie. Ponad 200 anarchistów/ek oraz antyfaszystów/ek zostało oskarżonych o co najmniej osiem przestępstw federalnych w jednym z największych spisków w historii usa z powodu udziału w protestach przeciwko inauguracji prezydenta Donalda Trumpa, podczas których protestujący rozbili okna korporacyjnych witryn sklepowych, starli się z policją, oraz spalili limuzynę. Zarzuty te został ostatecznie zniesione po półtora roku represji ze strony władz.

Państwo wykorzystuje wszystkie swoje zasoby na represje, w czasie gdy samoorganizacyjny bunt i pomoc wzajemna nie były nigdy tak bardzo potrzebne. Faszyści i neonaziści atakują organizatorów/ki pomocy ofiarom huraganów, podczas gdy Facebook i Google cenzurują radykalne treści umieszczane w internecie. Giganci technologicznie, tacy jak Amazon i Palantir, współpracują z ICE (polski odpowiednik urzędu do spraw imigracji) aby pozyskać osoby bez dokumentów do niewolniczej pracy, a właściciele ziemscy i deweloperzy współpracują z IBM i finansują kapitalistów, aby ponownie móc wprowadzić w życie swoje wyobrażenia o miastach pozbawionych klas robotniczych, przekształcając żywe i buntownicze społeczności w enklawy dla bogatych.

WYOBRAŻENIA O NOWYM HORYZONCIE PODEJMOWANYCH WALK

Odrodzenie faszyzmu na poziomie ulic w usa w związku z kampanią Trumpa jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Na całym świecie obserwujemy falę reakcyjnego populizmu, który będzie przez najbliższa lata ograniczał społeczną wyobraźnię. Wraz ze wzrostem poziomu mórz i klęskami żywiołowymi, w dalszym ciągu wypiera się najbiedniejszych w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, w Indochinach i Oceanii – miłośnicy wojen, prawicowe bojówki, ksenofobiczne rządy oraz szeroka grupa zamożnych i przy władzy tworząca fanatyczne, nacjonalistyczne i zaprzeczające życiu dyskursy. Uchodźcom z całego świata odmawia się już bezpiecznego przejścia do zamkniętych społeczności na globalnej północy.

Nie jest już realne zapobiegnięcie zmianom klimatycznym i ekologicznemu chaosowi. Ale oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że nadrzędne znaczenie ma teraz obrona tego, co pozostało z dzikości, narzucić konsekwencję dla najbardziej niszczycielskich dla przyrody działań i stawanie w obronie tych, którzy/e podejmują ryzyko aby uczynić ten świat gościnnym zarówno dla życia ludzkiego, jak i tego nie-ludzkiego. Jeśli nie chcemy spędzić następnego stulecia w wojnie etniczno-nacjonalistycznej, religijnej i rasowej, musimy wspierać podejmowane walki przeciwko zmianom klimatycznym i zniszczeniu ekologii, musimy budować sieci wzajemnej pomocy zdolne do przetrwania w strefach katastrof, oraz musimy zdecydowanie bronić każdą i każdego kto walczy o świat pozbawiony krat. UWOLNIĆ JOSEPHA DIBEE

Możecie wysyłać listy, aby wesprzeć Josepha. NIE PISZCIE w nich o akcjach, których się podejmował, czy o jakichkolwiek innych, nielegalnych rzeczach.

Adres korespondencyjny:
Joseph Dibee #812133
Multnomah County Detention Center
11540 NE Inverness Drive
Portland, Oregon 97220

Nie zapominamy o tych, którzy/e podjęli walkę.

Tłumaczenie z: It’s Going Down