Wycinają nas, a my znowu odrastamy – reokupacja i rekonstrukcja ZAD NDDL [FRANCJA]

Permanentna reokupacja i rekonstrukcja ZAD NDDL

Jeśli mroczne dni będą nadal trwały, podczas których okupacja wojskowa jest codziennością, a zmęczenie będzie jeszcze bardziej pochłaniać nasze ciała i umysły – nasza determinacja i nadzieja na przyszłość tak dziką, jaką była przeszłość, i wciąż tam jesteśmy, stojąc na barykadach z podniesioną pięścią i z pragnieniem w sercu. Wielu i wiele z nas jest już zajęta wyobrażaniem sobie jutra, odbudowywaniem naszej swobody, kontynuowaniem życia z wielką dziurą w naszej duszy, gotową na zapełnienie eksmitowanymi sąsiadami i sąsiadkami.

Strategia rządowa ma wiatr w żaglach, stawiają na dobrą, starą metodę zbiorowej kontroli tożsamości, która ma na celu trzymanie za mordę najbardziej wojowniczych, najbardziej zdeterminowanych, którzy i które czują na tyle uzasadnienie swoich działań, że nie muszą usprawiedliwiać swojej obecności i współpracować przy zapisywaniu swojego życia w aktach.

Po raz pierwszy, na terenach ZAD NDDL, nie udało im się to!

Zostawiło to w kotle tych, którzy i które odmówili/ły udowodnienia posiadania swojej legitymacji, aby zapewnić zwłokę tym, którzy i które zgodziliby/łyby się podać swoją tożsamość podczas zatrzymań.

Większość budynków została zniszczona, a to, co zostało z ZAD, póki co jest nie ruszane. Pozostaje nam tylko pewność, że odbudujemy naszą swobodę, damy dach tym, którzy/e są na końcu swoich przekonań, którzy/e nie chcieli bawić się z panią prefekt, jej szefami i oficerami. Nawet jeśli wewnętrznie potwierdziliśmy/łyśmy nasze strategiczne podziały, wszyscy i wszystkie jesteśmy zjednoczeni/one w tym wspólnym celu, jakim jest odbudowa i ponowne wykorzystanie przestrzeni do życia, walk i działań.

La ZAD jest nie do wykorzenienia, mimo że czasem rozdziera się nawzajem w kolektywnych wyborach.

Są nowe miejsca do wybudowania, nowe miejsca do poświęcenia, z ludźmi z wczoraj i tymi jutra.

Wzywamy każdego i każdą, kto może dołączyć do ZAD z całą wolą niezbędną do wybudowania przyszłości.

Wzywamy wszystkich i wszystkie do przyłączenia się do społecznych frontów, które są, tak jak i my, głównymi murami dla rządów i ich świata.

Mieszkańcy i mieszkanki ZAD NDDL

Tłumaczenie z: https://enoughisenough14.org/2018/05/22/zad-nddl-reoccupation-and-reconstruction-they-are-cutting-us-down-we-grow-back/