Mapucze walczą z projektem turystycznym w obronie swoich świętych ziem [CHILE]

Społeczności Mapuczy w chile sprzeciwiają się budowie ośrodka rekreacyjnego Sky Lican Ray – Pinohuacho w Ruka Pullan, przy wulkanie Villarrica, miejscu uważanym przez jego mieszkańców za święte z powodu jego duchowego znaczenia i występowania zasobów naturalnych.

“Całkowicie sprzeciwiamy się interwencji w przestrzeni o tak wielkim znaczeniu kulturowym i duchowym dla naszego fiftuna kay kume mongen (wiary i dobrego życia), jak wulkan, który daje nam newen (energię) i dlatego zasługuje na nasz głęboki szacunek. Chcemy nadal pozostać Mapuczami”, czytamy w oświadczeniu podpisanym przez społeczności tubylcze sąsiadujące z parkiem narodowym Villarrica, w tym z gminą Rudecindo Ancalef i mieszkańcami Challupen, Pucura, Trapel i Chiguaico.

Rząd chilijski ustanowił Park Narodowy Villarrica w 1940 roku, a UNESCO uznaje go również za Rezerwat Biosfery. Zgodnie z komunikatem prasowym warunki te powinny chronić region przed wszelką działalnością ekstrakcjonistyczną lub innymi zagrożeniami dla jego zachowania i różnorodności biologicznej.

Wspólnoty apelują do Konwencji 169 Międzynarodowej Organizacji Pracy, która ustala, że rdzenni mieszkańcy mają prawo decydować o własnym losie i priorytetach dotyczących rozwoju, zgodnie z własnymi poglądami i tradycjami.

“Potwierdzamy, że nasza firma całkowicie odrzuci projekt” Sky Lican Ray – Pinohuacho Center “w świętym miejscu Ruka Pullan. Dlatego wzywamy wszystkie świadome społeczności, organizacje Mapuczy lub nie-Mapuczy, do wspierania ochrony jednego z niewielu naturalnych miejsc w Wall Mapu (terytorium przodków Mapuczy).”

Centrum promuje się jako ośrodek rekreacyjny w ekoturystyce, z urządzeniami do obserwacji nieba, kabinami i wodami termalnymi.

Społeczności także domagały się od rządu chilijskiego spełnienia żądań Machi Celestino Cordova, który prosi o dwudniową zgodę na opuszczenie więzienia, aby wziąć udział w ceremonii z Rewą, czymś, co wszyscy Machi (czyli wspólnota i duchowe władze) muszą zrobić, by odnowić energię.

“Oświadczamy, że odrzucamy tendencyjną postawę rządu wobec strajku głodowego … nie rozumiejąc duchowego związku, jaki Machi mają z Rewą, i że Machi są posłuszni swemu Pulli [duchowi], że nie rozumiecie naszego sposóbu odczuwania i rozumienia życia jako Mapucze “, mówi komunikat.

Machi Celestino Cordova prowadził strajk głodowy przez ponad 100 dni, a ostatnio stracił przytomność na około trzy godziny. Rząd odmawia negocjacji z nim.

Tłumaczenie z: https://earthfirstjournal.org/newswire/2018/04/24/chile-mapuches-fight-tourism-project-to-protect-sacred-lands/