Tag Archives: free the kids

Dzieci spędzają mniej czasu na zewnątrz od więźniów, wideo [USA]

Podczas gdy więźniowie w placówkach o maksymalnym rygorze w usa są pod ścisłą obserwacją co najmniej przez 2 godziny dziennie, połowa dzieci na świecie spędza mniej niż godzinę na zewnątrz 

12 tysięcy ankietowanych rodziców z 10 krajów dowiedziało się, że co trzecie dziecko (w wieku od 5 do 12 lat) spędza mniej niż 30 minut na zewnątrz każdego dnia.

Więzień placówki o maksymalnym rygorze określił czas spędzany na zewnątrz jako ‘główną część swojego dnia’. „Zabiera to całą twoją frustrację i wszystkie problemy i one tam zostają” powiedział inny. Kolejny stwierdził, że dzięki temu „jest przy zdrowym umyśle i ciele”.

Gdy spytani o to, jak by się czuli gdyby ich czas na spacerniaku został zmniejszony do jednej godziny, więźniowie odpowiedzieli, że czuliby więcej wewnętrznego gniewu oraz złości. Jeden z więźniów określił to jako ‘tortura’.

Więźniowie byli zszokowani gdy dowiedzieli się, że dzieci spędzają mniej niż godzinę swojego czasu na zewnątrz, jeden z nich powiedział, że „to depresyjne”. Inny powiedział, że jeśli mógłby spełnić jedno swoje życzenia, to zabrałby swoje dziecko do parku.

Inne badania pokazały, że jedno na dziewięć dzieci „nie postawiło stopy w parku, lesie, plaży czy innym naturalnym środowisku przez co najmniej 12 miesięcy”.

Continue reading Dzieci spędzają mniej czasu na zewnątrz od więźniów, wideo [USA]