Walter Bond [USA]

Walter Bond jest aktywistą ALF, który został aresztowany latem 2010 roku za podpalenia w ramach ‘ALF Lone Wolf’ jego celem były: ‘fabryka’ owczych skór w Denver w stanie Kolorado, ‘fabryka’ skór w Salt Lake City w stanie Utah oraz restauracja Tiburon w Sandy również w stanie Utah, która sprzedawała niesamowicie okrutny produkt – pasztet strasburski. Przyznał się do 3 w.w. podpaleń z tego jedno z nich zostało zaliczone do AETA (Animal Enterprise Terrorism Act). Został skazany na 12 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności – 14 kwietnia 2021, tego dnia opuści mury więzienia.

Oprócz walk podejmowanych przez Woltera w ramach ALF, jest on także zaangażowany w działalność strait edge, sprzeciwiającą się ‘kulturze narkotyków’ we wszystkich formach. Zimą, 1997 roku zniszczył on jedną z największych operacji polegającej na tworzeniu i sprzedawaniu metamfetaminy w stanie Iowa, został za to skazany na 4 lata więzienia, wtedy też powstała o nim piosenka ‘To Ashes’, którego autorem jest zespół ‘Earth Crisis’. Walter jest autorem książki ‘Always Looking Forward’, która jest zbiorem esejów i wywiadów, którą napisał będąc w więzieniu w stanie Utah i Kolorado, napisał ją jako kontynuacja swojej podziemnej działalności na rzecz zaprzestaniu eksploatacji zwierząt.

Od stycznia 2012 roku do 11 marca 2015, Wolter był przetrzymywany w Communications Mangament Unit (CMU) w więzieniu w Marion, w stanie Illinois. (CMU to specjalistyczne, tajne i o maksymalnym rygorze oddziały, w których pierwotnie miano przetrzymywać muzułmańskich więźniów politycznych). W marcu 2015 roku, Bureau of Prisons (pl odpowiednik: Sąd penitencjarny) pozytywnie rozpatrzył wniosek Waltera o przeniesienia na oddział ogólny. 21 września 2015 roku, został przetransportowany do FCI Greenville.

Walter nadal podejmuje różne działalności, które mają na celu sprzeciwiać się sprawom, z którymi walczył na wolności, napisał wiele artykułów, esejów oraz wywiadów, które znajdywały się w wielu książkach, oraz były tłumaczone na wiele języków.

Można śmiało podsumować plany działania i akcji Waltera słowami „Wyzwolenie zwierząt, za wszelką cenę!”

Adres korespondencyjny:

Walter Bond #37096-013
FCI Terre Haute CMU
PO Box 33
Terre Haute, IN 47808

Support Walter

Wywiad z Walterem Bondem (Grecja w Ogniu)

Komunikat Waltera ‘Solidarność i Wyzwolenie’ (Grecja w Ogniu)

List Bonda do FAI (Grecja w Ogniu)