Wesprzyj Erica Kinga! [USA]

O Ericu,

Eric G. King jest 30-letnim wegańskim anarchistą, który został aresztowany i oskarżony o próbę podpalenia biura urzędnika państwowego w Kansas City MO, we wrześniu 2014 roku. Eric został również oskarżony o rzucenie młotkiem w okno budynku, a następnie wrzucenie przez nie dwa koktajle mołotowa. Ekspertyza wykazała, że obie próby podpalenia nie doszły do skutku. Eric został rozpoznany przez lokalną policję ponieważ wcześniej podejrzewano go o antyrządowe i antypolicyjne graffiti.

W dniu 3 marca 2016 roku Eric zaakceptował ugodę, która polegała na nie-współpracy z organami ścigania w sprawie zarzutu polegającego na ‘użycia materiałów wybuchowych do podpalenia nieruchomości wykorzystywanej lub wpływającej na między-stanowy handel’. Później, prawie 3 miesiące później, bo 28 czerwca w sądzie federalnym Kansas City, Eric King został skazany na 10 lat, ustawowe minimum, a zarazem maximum za artykuł, o który go oskarżono, do którego się przyznał. Data opuszczenia przez niego zakładu karnego to 2 czerwca 2023 rok.

Od momentu aresztowania i późniejszego uwięzienia, Eric był bardzo izolowany od swoich bliskich oraz wielokrotnie atakowany przez strażników. W CCA Leavenworth, gdzie Eric był przetrzymywany w areszcie tymczasowym, trzymano go w odizolowaniu, oraz często wrzucano go do celi zwanej ‘dziurom’. Pomimo tych trudności, nadal utrzymuje dobry nastrój i postanowił taki mieć do końca tej całej sytuacji. Nadal angażuje się również w działania mające na celu stworzenie świata wolnego od jakiejkolwiek dominacji czy ucisku.

Adres do korespondencji:

Eric King #27090045
FCI Florence
Federal Correctional Institution
PO Box 6000
Florence, CO 81226

Tłumaczenie z: Support Eric King

Teksty Kinga, które ukazały się na naszej stronie:

Komunikat z okazji 11 czerwca