Aby Rojava była znów zielona!

My, Międzynarodowa Komuna w Rojavie, chcemy uczestniczyć w zielonej rewolucji w północnej Syrii. W związku z tym rozpoczęliśmy kampanię Aby Rojava była znów zielona, kampanię prowadzoną we współpracy z Komitetem Ekologicznym Kantonu Cizire.

Kampania ma trzy główne założenia:

1. Stworzenie Międzynarodowej Akademii opierającej się na ekologicznym etosie, aby była ona porównywalnym przykładem dla projektów skierowanych do całych społeczeństw. Akademia ma również na celu ułatwić dostęp do nauki dla populacji zamieszkującej tereny Rojavy, aby wzmocnić ekologiczną świadomość, a następnie stworzyć społeczeństwo oparte na tej właśnie świadomości.

2. Przyłączenie się do pracy nad ekologicznymi projektami ponownego zalesienia [Rojavy], oraz stworzenie kooperatywy sadowniczej, która będzie częścią Międzynarodowej Akademii.

3. Materialne wsparcie dla obecnie istniejących projektów ekologicznych oraz tych, które powstaną w przyszłości zgodnie z zasadami demokratycznej samo-organizacji, oznacza to między innymi: rozpowszechnianie wiedzy między aktywistami, naukowcami i ekspertami oraz komitetami wewnątrz struktur Rojavy, tworzenie długoterminowej perspektywy dla Ekologicznej Federacji Północnej Syrii.

Dwa pierwsze skonkretyzowane projekty kampanii Aby Rojava była znów zielona:

– Realizacja planu ekologicznego życia i pracy w Międzynarodowej Akademii, między innymi wybudowanie szkółki. Na wiosnę 2018 roku chcemy posadzić około 2000 drzew w okolicach miejsca, gdzie znajduje się nasza Akademia oraz przygotować około 50000 sadzonek w szkółce leśnej.

– Fizyczne oraz finansowe wsparcie dla Komitetu Ochrony Przyrody w ramach ponownego zalesienia rezerwatu przyrody Hayaka, znajdującego się niedaleko miasta Derik w Kantonie Cizire. W ciągu najbliższych 5 lat planujemy posadzić ponad 50000 tysięcy drzew wzdłuż wybrzeża jeziora Sefan.

Wspieraj ekologiczną rewolucję w Rojavie!

Poniżej znajduje się kilka sposobów na wspieranie: kampanii Aby Rojava była znów zielona, pracy na rzecz przywrócenia równowagi ekologicznej w Rojavie oraz rewolucji, która ma miejsce w północnej Syrii.

– Dziel się informacjami o tej kampanii z aktywistami, naukowcami oraz ekspertami z dziedzin takich jak: agrokultura, leśnictwo, zasobów wód oraz zrównoważenia produkcji energii.

– Skontaktuj się z aktywistami, dziennikarzami, politykami zainteresowanymi tą kampanią.

– Pisz, publikuj i rozpowszechniaj informację i wywiady dotyczące tej kampanii.

– Dziel się wieściami z przyjaciółmi i rodziną w sprawie ekologicznej rewolucji w Rojavie.

– Stwórz kanały kontaktowe pomiędzy osobami/grupami/organizacjami a Międzynarodową Komuną w Rojavie.

– Pomóż w pracach na terenie Rojavy.

– Wspieraj finansowo

Kontakt:

Mail: makerojavagreenagain@riseup.net

Strona internetowa: https://internationalistcommune.com/make-rojava-green-again/

Facebook: https://www.facebook.com/CommuneInt/

Twitter: https://twitter.com/CommuneInt

(Od redakcji, w najbliższym czasie przetłumaczymy również drugą część broszury z której pochodzi powyższy tekst)

Tłumaczenie: http://internationalistcommune.com/wp-content/uploads/2018/02/present_MRGA_eng.pdf